ประสบการณ์และความเป็นมา
บริษัท โฟร์เวฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2541 ด้วยผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ จากการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Hilti ตั้งแต่ขั้นอยู่กับ บริษัท ดีทแฮล์ม ฟาร์มาเค็ม จำกัด ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกับ ผลิตภัณฑ์ Hilti มากว่า 20 ปี และประสบการณ์ในการเป็น บริษัท โฟร์เวฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มากว่า 10 ปี จึงทำให้เราเป็นหนึ่งที่มี ความชำนาญ และมีผลงานในการทำงานที่มีคุณภาพออกมาสู่วงการก่อสร้าง อย่างมากมาย และได้ความเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่อง ผู้นำด้านการตัดเจาะคอนกรีต ซ่อมคอนกรีต และตัดพื้นคอนกรีต

ความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เราเน้นด้วยการทำงานที่ปลอดภัยตามขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เป็นการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
และเป็นเรื่องการตรงต่อเวลา สามารถทำให้ท่านเชื่อมั่นว่า งานของท่านจะเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทันสมัยที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางด้านเสียง ฝุ่นละออง และไอเสีย และวัสดุที่ไม่เป็นพิษ


การพัฒนาองค์กร
เราเป็นการพัฒนาทั้งด้านบุคคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน เรามีการฝึกอบรมบุคคลากรและทดสอบการทำงานจาก
บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด อยู่สม่ำเสมอ ดังนั้นท่านจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า พนักงานที่เราส่งไปปฏิบัติงานให้ท่าน
ได้ผ่านการฝึกอบรมทดสอบ และผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดี เพราะพนักงานของเราต่างก็มีหนังสือรับรองการทำงานจาก
บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด


รับปรึกษาด้าน
ᴏ รับเจาะ, ตัดพื้น, ตัดเจาะคอนกรีต, ตัดพื้นคอนกรีตและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก Coring And Wallsaw
ᴏ รับเบ่งคอนกรัต (สะดวกรวดเร็วกว่าการสกัด)
ᴏ รับตรวจหาเหล็กในคอนกรีต (Ferro Scan)
ᴏ รับเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง

ᴏ ติดตั้งปลั๊กเคมีและปลั๊กฝังคอนกรีต (Heavyduty)
ᴏ ซ่อมรอยร้าวและรอยรั้วซึมด้วยระบบ Injection, งานซ่อมคอนกรีต
ᴏ ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม,
Firestop System ด้วยผลิตภัณฑ์ของ ฮิลติ Hilt